Archive for the ‘Uncategorized’ category

maj 6, 2021
https://www.facebook.com/AllianceofDemocracies

9,7 procents stigning i Taiwans eksportordrer

marts 29, 2021

Endnu inden Covid-19 er fuldt overvundet, ser Taiwan en fremgang i sine eksportordrer i februar 2021.

Faktisk voksede ordrebeholdningen med 9,7 procent i februar, til hele 27,79 milliarder dollars.

Taiwans Finansministerium finder, at væksten er drevet frem af den høje efterspørgsel på chips, displaypaneler samt produkter inden for informations og kommunikationsindustrien, men også den stigende eksport af råmaterialer.

Det var dog ikke alle segmenter, der så fremgang; ordrer for tekstiler og petrokemiske produkter faldt med henholdsvis 6,4 og 44,4 procent.

Taiwan ønsker tættere bånd til EU efter covid-19

marts 29, 2021

Henry Chang, den nye formand for the European Chamber of Commerce in Taiwan (til venstre i billedet) mødtes sidst i marts med Taiwans vicepræsident Lai Ching-te i Taipei. 

-Taiwan er fast besluttet på at uddybe sit samarbejde og udvekslingerne med EU i tiden efter Corona pandemien – enten ved indgåelse af frihandelsaftale eller en bilateral investeringsaftale, sagde Lai.

  -På trods af pandemien har Taiwans folk været i stand til at opretholde deres vanlige dagligliv, dog med masker, takket være deres kollektive anstrengelser for at forhindre spredning af sygdommen.

  -Jeg håber, at vore to sider nu kan arbejde sammen for at eliminere alle snubletråde og etablere endnu tættere bånd gennem forhandling om enten en frihandelsaftale eller en investeringsaftale, samt at sikre bedre gensidig beskyttelse af handel og virksomhed mellem Taiwan og EU.

  -Faktisk har udvekslingerne mellem Taiwan og EU fortsat med at vokse midt i pandemien. Et klart signal om dette er præsident Tsai Ing-wens deltagelse i en nylig Euroepan Day Dinner i september 2020, hvor hun diskuterede måder og midler til at fremme vore handelsrelationer.

  -Desuden arrangerede Taiwans Ministerium for økonomiske anliggender og Udenrigsministeriet sammen med The European Economic and Trade Office in Taiwan et investeringsforum i Taipei, mens de gensidige investeringer fra de to parter også er steget, især når det gælder europæiske virksomheders investeringer i Taiwans offshore vindmølleparker.

  -Og mens verden nu begynder at forberede sig på en tid efter Corona pandemien, er der uanede muligheder for, at Taiwan og EU øger deres gensidige partnerskab til nye højder.

  -For vor part ser regeringen frem til at fremme samarbejdet med EU inden for en række sektorer med meget store potentialer, såsom bioteknologi, helsevæsen, 5G telekommunikation, vedvarende energi og halvlederindustrien, sagde  vicepræsident Lai.

Forslag fra et flertal i det danske folketing: Taiwan skal med i WHO, siger blå blok og de Radikale

februar 10, 2021

Et flertal i det danske Folketing står bag et forslag om, at regeringen skal arbejde for, at Taiwan kan vende tilbage med observatørstatus til Verdenssundhedsorganisationen WHO trods  Kinas fortsat kraftige modstand. 

Forslaget, der blev fremsat i november 2020, er stillet af Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Ny Borgerlige og Liberal Alliance og tegner dermed et flertal i Folketinget, hvor det nu er sendt i udvalg.

 ”Folketinget pålægger i lyset af den seneste tids globale Covid-19-epidemi regeringen at tilslutte Danmark til kredsen af lande, der ønsker, at Taiwan igen får observatørstatus i World Health Assembly. Regeringen pålægges desuden at afsøge muligheden for opbakning til forslaget om at lade Taiwan få observatørstatus i World Health Assembly i EU samt blandt øvrige ligesindede lande ”, lyder det.

Forslaget følges af en skriftlig bemærkning, som proceduren foreskriver:

 -Forslagsstillerne ønsker med dette beslutningsforslag at slå fast, at kampen mod Covid-19 ikke skal fastlåses af udenrigspolitiske stridigheder, der modarbejder en fælles bekæmpelse af virussen.

-Forslagsstillerne ønsker, at man for at bekæmpe Covid-19 gør brug af al tilgængelig erfaring, viden og forskning i bekæmpelsen af pandemien.

-Forslagsstillerne bemærker hertil, at den globale Covid-19 epidemi ikke kender til landegrænser eller storpolitik. Verden har brug for, at den viden om bekæmpelse af Covid-19, som Taiwan ligger inde med, bliver stillet til rådighed.

-Taiwan har, siden SARS ramte landet i 2003, iværksat et epidemisk beredskab, der i forbindelse med Covid-19 har vist sig at være succesfuldt. Således har landet med en befolkning på lidt over 25 mio. indbyggere blot haft lidt over 521 smittede og 7 døde.

-Taiwans erfaring med bekæmpelse af pandemier vil være brugbar i den videre bekæmpelse af den nuværende Covid-19-pandemi samt fremtidige lignende epidemier og pandemier.

-Taiwan havde fra 2009 til 2016 observatørstatus i World Health Assembly (WHA). På baggrund af ovenstående pålægges regeringen at tilslutte sig kredsen af lande, herunder USA, Canada, Australien, New Zealand, Japan, Tyskland, Storbritannien, Tjekkiet og Frankrig, der alle ønsker, at Taiwan får observatørstatus på fremtidige World Health Assembly-møder.

-Forslagsstillerne ønsker desuden at pålægge regeringen at afsøge muligheden for opbakning til forslaget om at lade Taiwan få observatørstatus i World Health Assembly i EU samt blandt øvrige ligesindede lande. 

 Udenrigsminister Jeppe Kofod har ifølge medier tilkendegivet, at han støtter observatørstatus til Taiwan, men at Danmark fører en ét-Kina-politik og derfor ikke “anerkender Taiwan”.

Han foreslår sagen diskuteret på næste møde i Det Udenrigspolitiske Nævn.

Derfor er det uvist, hvordan regeringen vil forholde sig til forslaget.

International Hospital Federation: Taiwans sundhedssystem et forbillede for kampen mod covid-19

januar 8, 2021

Taiwans integration af landets elektroniske sundhedsdata-system  og immigrations-data var en forudsætning for landets svar på Covid-19 pandemien, siger organisationen, der har brugt Taiwan som et case study for en ny rapport.  

      Rapporten fra International Hospital Federation viser, hvordan hospitaler kan implementere nye måder til at levere hospitalspleje samtidig med, at de går til kamp mod den fremvoksende corona-pandemi, og netop Taiwan tjener som et fremragende eksempel på vigtigheden af informations-deling og adgang til informationer som forudsætning for at opnå resultater.

-Taiwans strategi som vedtaget af Taiwans National Health Insurance Administration, NHIA, byggende på deling af informationer via MediCloud, en cloud-baseret databank, for at kontrollere pandemien, var en nøglefaktor bag landets succes med at lægge låg på udbruddet af Covid-19 og minimere antallet af dødsfald som følge af sygdommen, siger IHF.

For at hjælpe systemet til at identificere potentielle Covid-19 tilfælde installerede NHIA Covid-19 risiko-indikatorer i MediCloud systemet med hensyn til rejsemønstre, erhverv og beskæftigelse, kontakter og ”bobler”.

MediCloud giver sundhedspersonale og patienter real-time adgang til sydejournaler, og ved at integrere MediCloud med data om indrejser og udrejser fra landets National Immigration Agency skabte NHIA en centraliseret, real-time alarmsystem for potentielle Covid-19 tilfælde, siger rapporten.

-Disse automatiske systemalarmer sætter sundhedspersonale i stand til at se patienters rejsemønstre, højrisiko-erhverv, kontakthistorik og deltagelse i massearrangementer, og det giver mulighed for en mere effektiv opsporing og mere akkurat diagnosticering af Covid-19.

-Denne udvikling af MediCloud systemet har været helt afgørende for Taiwans test-strategi, der har sin effektivitet ved at teste et lille, men kritisk antal personer, snarere end  gennemførelse af omfattende masse-test.

Generaldirektøren for NHIA, Lee Po-chang, er ikke overraskende glad for anerkendelsen af Taiwans strategi og ser det som en  påskønnelse af indsatsen fra alle sundheds-medarbejdere i Taiwan.

International Hospital Federation, der har sit hovedkvarter i Geneve,  etablerede sin Covid-19 taskforce på et tidspunkt, hvor hele verden trådte ind i den globale sundhedskrise som følge af Covid-19 pandemien.

-Pandemien har med stor kraft accelereret innovation inden for sundhedsvæsener i retning af mere effektive og mere agile modeller—en transformation, der var stærkt tiltrængt i mange af verdens sundhedssystemer, siger IHF, der netop etablerede sit taskforce for at bistå sime medlemmer i at indhøste erfaringer som dem, Taiwan med stor succes har genereret.

USA vedtager Taiwan Assurance Act

januar 8, 2021

Den amerikanske Kongres har vedtaget et tværpolitisk forslag til en bevillingslov, der også omfatter en Taiwan Assurance Act, der vil regulere salg og overførsel af våben til Taiwan, støtte landets deltagelse i internationale forsamlinger og pålægge Department of State at gennemgå sine retningslinjer for relationerne mellem Taiwan og USA.

Bag forslaget til bevillingsloven står henholdsvis et Demokratisk og et Republikansk kongresmedlem, der fremsatte forslaget i april 2020, mens Repræsentanternes Hus enstemmigt godkendte det i maj måned.

Det fremgår af forslaget, at det er Kongressens intention, at USA’s Department of State udvikler retningslinjer vedrørende Taiwan, der bygger på hensigten om at uddybe og udvide relationerne mellem de to lande.

USA bør således gennemføre regulære overførsler og salg af forsvarssystemer til Taiwan for at styrke Taiwans evne til selvforsvar, især i lys af evnen til asymmetrisk krigsførelse, herunder undersøisk krig og luftforsvar.

-Kongressen finder, at Taiwan er en vital del af USA’s strategi for Stillehavsregionen, og derfor bør den amerikanske regering bakke op om Taiwans fortsatte bestræbelser for at sikre sine evner til asymmetrisk krigsførelse, hedder det i forslaget.

Når det gælde politik, bør USA være fortaler for Taiwans meningsfulde deltagelse i FN, WHO, ICAO og andre internationale organisationer, ligesom USA bør fremme muligheden for Taiwans medlemskab af FAO, Unesco og andre organisationer, hvor status som selvstændigt land ikke er en forudsætning for deltagelse og medlemskab.

Den amerikanske regering bør også revidere sine retningslinjer for relationerne mellem USA og Taiwan inden 180 dage efter forslagets ophøjelse til lov.

Forslaget, der nu er vedtaget, indeholder også bestemmelsen om, at regeringens retningslinjer for relationerne med Taiwan skal afspejle de lange, vedvarende, omfattende og værdibaserede bånd, som forbinder de to lande, samt bidrage til en fredelig løsning på spørgsmål vedrørende relationerne over Taiwan strædet.

Den foreslåede bevillingslov indeholder også et budget på tre millioner dollars til samarbejde mellem Taiwan og USA inden for det globale Cooperation and Training Framework.

Dette program faciliterer internationalt samarbejde inden for offentlig sundhed, gennemførelse af lovgivning, nødhjælp og blandt andet cyber-security.

Forslaget blev vedtaget og underskrevet af Præsident Trump på en af årets sidste dage inden Kongressen trådte af på juleferie og affødte straks en udtalelse fra Taiwans Udenrigsministerium.

-Udenrigsministeriet takker atter en gang den amerikanske kongres og regering for støtten til relationerne mellem Taiwan og USA gennem konkrete handlinger og beslutninger.

-Taiwan vil også fremover fortsat arbejde for at uddybe det globale partnerskab på alle områder mellem vore to lande, hedder det.

Kinesiske militærfly ind i Taiwans luftrum – igen

januar 8, 2021

Så skete det igen: den 22. december krænkede kinesiske militærfly Taiwans luftrum. Og det var for 14. gang alene i december måned.

To kinesiske militærfly—et anti-ubådsfly og et overvågningsfly— fløj ind i Taiwans sydvestlige luftrum.

Her blev de straks mødt af taiwanske jetfly, der overvågede de indtrængende kinesiske fly og udsendte advarsler over radioen, mens landets luftforsvarsstyrker blev mobiliseret, indtil de indtrængende fly atter var ude af taiwansk luftrum.

Europa-Parlamentet støtter Taiwan

januar 8, 2021

Europa-Parlamentet har vedtaget to resolutioner til støtte for Taiwan i WHO og intentionerne om forhandling af en handelsaftale med EU. 

De to resolutioner omhandler dels om de udenrigspolitiske konsekvenser af Covid-19 pandemien, dels handler de om EU’s handelspolitik, og dele af begge blev af Taiwans Udenrigsministerium set som en støtte til Taiwan.

Den første af de to resolutioner opregnede Beijings stigende trusler  over for Taiwan, overgreb på Hongkongs demokratibevægelse og Kinas forfølgelse af Xinjiang’s Uighurer.

Resolutionen udtrykte beklagelse af Kinas fortsatte isolering af Taiwan i WHO og opfordrede sine medlemsstater til at støtte Taiwans adgang som observatør i WHO og andre internationale organisationer.

Resolutionen lagde også vægt på Taiwans effektive behandling  af coronavirus i landet  som en af grundene til, at Taiwan ikke bør holdes udenfor.

Desuden fordømte EU-Parlamentet Kinas forsøg på at bruge ”virus-diplomati” mod EU i håb om at skabe sig et image som en velgørende magt.

I den anden resolution opfordrede Parlamentet EU Kommissionen til snarest at gøre forberedelser til en formel forhandling om en handelsaftale med Taiwan.

Resolutionen specificerede ikke hvilke forhold, forhandlingerne skal omfatte, men Taiwan forstår, at det handler om en bilateral investeringsaftale mellem Taiwan og EU.

Allerede i oktober 2015 udsendte EU Kommissionen et kommunike med titlen ”Handel for Alle” og sagde, at EU agter at starte forhandlinger om en investeringsaftale med Taiwan—men indtil nu er disse samtaler ikke blevet igangsat.

Den daværende vicepræsident for EU Kommissionen sagde dengang, at EU var i færd med at gennemføre tætte forhåndssamtaler med Taiwan om investeringer.

-Men når det kommer til forhandlinger, er det endnu 1. prioritet at afslutte en sådan aftale med Kina, sagde han.

Præsident Tsai blandt verdens mest magtfulde

januar 8, 2021

Præsident Tsai er placeret som Nr. 37 blandt verdens mest magtfulde kvinder på den seneste liste fra Forbes.

I en kort præsentation skriver Forbes, at Tsai’s ledelse under Corona epidemien ses som en model for hele verden, især med hensyn til Taiwans tidlige implementering af et program for kontaktsporing for at forhindre sygdommens spredning.

Videre hedder det, at Tsai har gjort Taiwan til en uundværlig del af den globale økonomi gennem initiativer, der fremmer landets industrier inden for biotek, forsvar og grøn energi.

Og når det gælder Taiwans udenrigspolitik, har Tsai brudt forældede dogmer ved at tilnærme sig USA, hvilket har skabt gnidninger med Kina.

Forbes finder også, at Tsai har stor indflydelse ved at indtage embedet som Taiwans første kvindelige præsident, og at hendes valg til en 2. periode ses som en direkte ørefigen til Kina, der har gjort sig store anstrengelser for at kontrollere Taiwan.

På Forbes’ liste i 2020 er der kvinder fra 30 lande, herunder 10 statsledere med Kansler Merkel som Nr 1, 38 topledere og fem entertainere.

Ørsted samler investorer til Taiwans vindmøllepark

januar 8, 2021

Det danske vindenergiselskab Ørsted har meddelt, at det har indgået en aftale med et konsortium af investorer til en off-shore vindmøllepark uden for Changhua.

Konsortiet, der har tegnet sig for 2,67 milliarder dollars, består at to institutionelle investorer, der har sat sig for 50 procent af vindmølleparken på 605 MW, Grater Changhua 1 Offshore Wind Farm.

Ørsted vil dermed selv sætte sig for den resterende post på 50 procent, siger firmaet.

Det er nu op til de Taiwanske myndigheder at godkende aftalen, men når den er vedtaget, vil størstedelen af investeringerne gå til betaling af ingeniørarbejder, indkøb og tjenester i forbindelse med opførelsen af projektet.

Dette 50/50 partnerskab vil være det første i inden for Stillehavsområdets vindmølleindustri og vil bidrage til en fortsat styrkelse af mulighederne i det taiwanske marked.

Projektet er del af den samlede 900MW Greater Changhua vindmøllepark, som Ørsted for tiden er i fuld gang med at konstruere med forventet ibrugtagning i 2022.