Ingen invitation til Taiwan – men støtte fra mange sider

Udgivet juni 2, 2017 af infodiv
Kategorier: Taiwan Nyt (nyhedsbrev)

Takket være Kinas obstruktion, måtte Taiwan vente forgæves på en invitation til deltagelse i årets generalforsamling i WHA—Verdenssundhedsorganisationens ledende organ. 

Alligevel rejste Taiwans Sundhedsminister Chen Shih-chung til Geneve for at holde samtaler med repræsentanter fra deltagerlande i WHA og for at  protestere over dette års udelukkelse.

Taiwan deltog for første gang i WHAs møder som repræsentant i 2009 året efter at tidligere præsident Ma Ying-jeou indtog sit embede og signalerede en mere kompromissøgende politik over for Kina. Og siden da har Taiwan hvert år deltaget i WHA—indtil dette års møde.

Og det ses som den seneste bestræbelse fra Kinas side for at stemme op mod Taiwans internationale deltagelse – en strategi, der er blevet stadigt mere aggressiv siden præsident Tsai Ing-wen fra DPP kom til magten i maj 2016. I Geneve har Chen i en række bilaterale og multilaterale samtaler delt sine erfaringer inden for sundhed og medicin med mange andre WHA-deltagere.

Men Taiwan står ikke alene: En række lande har tilkendegivet deres støtte til Taiwan ved nyheden om landets udelukkelse fra WHA.

-Jeg må udtrykke USAs skuffelse over at Taiwan, i strid med praksis gennem de seneste otte år ikke har fået retten til at deltage i 2017. USA er fortsat overbevist om, at Taiwan ikke bør udelukkes fra WHO, siger USAs sundhedsminister Tom Price.

-WHA bør udvise større tolerance, og Taiwans tidligere deltagelse sendte et vigtigt signal om samvirket mellem WHO og Taiwan, lyder det fra den australske repræsentant til WHA, der lige som Tyskland udtrykker, at det er stærkt beklageligt, at Taiwan blev udelukket, samt at det bør ændres til næste års generalforsamling.

I alt har 11 lande udtrykt deres støtte til Taiwan ved at fremsætte forslag om Taiwans deltagelse i WHA, og Taiwan har efterfølgende takket alle for deres opbakning, om end den var forgæves.

 

Taiwan-EU: Tsai ønsker øget økonomisk samvirke

Udgivet juni 2, 2017 af infodiv
Kategorier: Taiwan Nyt (nyhedsbrev)

Taiwan og EU bør forstærke de økonomiske og handelsmæssige bånd ved at indgå en investeringsaftale så hurtigt som muligt. 

Det var budskabet i en tale, som Taiwans præsident Tsai Ing-wen holdt ved en middag arrangeret af det Europæiske Handelskammer i Taiwan i anledning af Europa-Dagen.

-En sådan aftale vil være til stor nytte for virksomheder, forbrugere og investorer fra begge sider, understregede præsidenten.

-Taiwans regering arbejder stærkt på at transformere Taiwans økonomiske strukturer og fremme vækst baseret på innovation. Og som spydspids for dette står regeringens ”Fem plus to”-initiativ, med fokus på udvalgte områder samt et fremadrettet infrastrukturprogram.

”Fem plus to”-initiativet handler om at fremme biotek og farmaceutiske industrier, grøn energi, det nationale forsvar, smart maskineri og internet of things, såvel som en cirkulær økonomi og et nyt paradigme for landbrugsudvikling.

Infrastrukturprogrammet handler om investering til opgradering af landets digitale infrastruktur, grøn energi, jernbanetransport og vandressourcer, såvel som at mindske forskellene mellem by og land.

For at fremme disse initiativer er regeringen opsat på at liberalisere markedet og at støtte vindmøllefarme igennem bedre infrastruktur.

Det kræver flere partnerskaber mellem taiwanske og udenlandske virksomheder inden for energisektoren og vil hjælpe med til at sikre Taiwan en plads som Asiens grønne centrum.

-Det eksisterende gode partnerskab mellem Taiwan og EU hviler på fælles værdier som fred, frihed og demokrati. Og fortsat udvidede relationer vil være til fordel for begge parter.

-En investeringsaftale vil være en milepæl  og forstærke de økonomiske bånd, sagde præsident Tsai.

EU var i 2016 Taiwans femte største handelspartner, mens Taiwan var EUs sjette største handelspartner i Asien. Faktisk voksede værdien af denne bilaterale samhandel fra 46,4 milliarder dollars i 2015 til knap 50 milliarder dollars i 2016.

EU er samtidig Taiwans største investeringskilde med et akkumuleret omfang svarende til 41,3 milliarder dollars ved udgangen af 2016.

 

Taiwan: 74 medaljer ved opfinderkonkurrence i Paris

Udgivet juni 2, 2017 af infodiv
Kategorier: Taiwan Nyt (nyhedsbrev)

Paris Invention Fair er verdens mest prestigefyldte opfindermesse. Og Taiwan klarede sig flot med ikke færre end 11 guld, 23 sølv og 40 bronzemedaljer.

Blandt dette års to guldmedaljevindere var der to, der faktisk var med for første gang, og som endda fik særligt rosende omtale fra juryen.

En 14-årig student fra Taiwan fik sin guldmedalje for en ”anti-slumre-alarm”, der giver signal når en chaufførs eller studerendes hoved nikker fremover. Det vil fremme færdselssikkerheden og måske den studerendes deltagelse i studierne.

En anden 14-årig studerende fik sin medalje for en anti-oversvømmelsesalarm, der giver signal, når den registrerer indtrængende vand.

Og en tredje guldmedaljetager fik særlig rosende omtale for en plastikholder, der let fæstner sig til enhver flaske eller dåse—og dermed tillader, at man nyder sin drink samtidig med, at man langer ud efter sine snacks.

 

Taiwan: Først i Asien med homo-ægteskaber

Udgivet juni 2, 2017 af infodiv
Kategorier: Taiwan Nyt (nyhedsbrev)

Ægteskab mellem folk af samme  køn bliver nu  tilladt i Taiwan, der dermed tager føringen i Asien på også dette følsomme område. Bag den epokegørende udvikling  ligger forslag fra både borgere og lokalregering.

Bag den endelige behandling af den nye domsafgørelse lå to forslag; det ene fremsat af en forkæmper for homoægteskaber og advokat, Chi Chia-wei, der i 2015 fik sin registrering af ægteskab med sin mandlige partner annulleret og efterfølgende også tabte sin appelsag ved domstolene.

Et andet tilsvarende forslag var fremsat af Taipei Kommunes Civilretskontor efter at tre homoseksuelle par indbragte et søgsmål mod regeringen, da deres ægteskabsregistreringer tilsvarende var blevet afvist.

Taiwans Højesteret har nu gransket sagerne ved en høring, hvor tilhængere og modstandere diskuterede, hvorvidt den pågældende artikel i loven, artikel 972, der forbyder ægteskab mellem to af samme køn, er forfatningsstridig.

Havde dommerne fundet, at forbuddet er i overensstemmelse med forfatningen, ville ægteskaber mellem to af samme køn være kendt ulovligt.

Men da dommerne nu har fundet, at forbuddet er forfatningsstridigt, skal parlamentet ændre loven, så ægteskab imellem to af samme køn bliver tilladt.

Taiwans parlament er derfor allerede i gang med at udarbejde forslag til ændring af forfatningen på dette punkt.

Flertal for status quo over Taiwan–strædet

Udgivet juni 2, 2017 af infodiv
Kategorier: Taiwan Nyt (nyhedsbrev)

Flere end 70 procent af alle adspurgte ved en nylig opinionsundersøgelse i Taiwan støtter landets regering i at opretholde status quo over Taiwan-strædet for at sikre fred og stabilitet.

Faktisk var det ikke færre end 83.9 procent af de adspurgte, der finder, at opretholdelsen af positive bilaterale relationer er et fælles ansvar for Kina og Taiwan, og at begge parter bør afstå fra ufredelige eller skræmmende handlinger eller udtalelser.

83 procent finder også, at Kina i lyset af den nye situation bør anlægge et nyt tankesæt, der demonstrerer goodwill og fleksibilitet i stræben efter fred og stabilitet.

Undersøgelsen viser også, at næsten 72 procent finder, at Kina bør aflægge sin nuværende holdning og søge samarbejde, mens 71,9 procent er enige med præsident Tsai Ing-wen i, at relationer over Taiwan-strædet ikke kan dikteres alene af den ene side, idet begge parter bør demonstrere velvilje for at fremme gode relationer.

Når det gælder Kinas nylige obstruktion af Taiwans deltagelse i WHA, støtter godt 70 procent regeringens stærke utilfredshed og protester, mens 81 procent er enige i, at Kinas handlinger ikke bidrager til gode relationer over Taiwan-strædet.

Undersøgelsen blev gennemført midt i maj og indsamlede i alt 1.071 gyldige tilbagemeldinger.

Bag undersøgelsen stod Taiwan Real Survey Company på opdrag fra regeringens Råd for Fastlandsanliggender.

Taiwansk performing arts i Helsingør

Udgivet juni 2, 2017 af infodiv
Kategorier: Taiwan Nyt (nyhedsbrev)

Den taiwanske performing arts gruppe, Anarchy Dance Theatre, bevægede sindene med sin forestilling i Helsingør sidst i maj.

Second Body var titlen på forestillingen, og det starter med at fastslå tilstedeværelsen af kroppen og lære om strukturen af den naturlige krop.

Det sker gennem en række øvelser, der viser, hvad vi ved om vore egen krop. Men det sluttede ikke der: Pludselig kommer en 360-graders projektion af kroppen i sin fulde størrelse til syne, og dermed skabes en dialog mellem den første og denne anden krop.

 

Taiwanske kortfilm rykker – i Cannes og i Odense

Udgivet juni 2, 2017 af infodiv
Kategorier: Taiwan Nyt (nyhedsbrev)

En taiwansk kortfilm opnåede æren af at blive vist ved den nylige filmfestival i Cannes. Men også ved Odense Internationale Film Festival i Kulturmaskinen deltager hele to taiwanske kortfilm i hovedkonkurrencen.

Filmen Mod Solen deltog  i Cannes og er produceret af en ganske ung studerende, Wang Yi-ling, og fortæller historien om to ensomme sjæle på tur ved Taiwans østkyst.

Filmen var én af adskillige lokale produktioner, der fik stor ros ved Taiwan Cinema Night, der gik forud for den egentlige festival.

At komme med til selve festivalen er ingen ringe præstation: udvælgelsen omfatter ikke færre end 2.400 film – og Wangs film er den første taiwanske kortfilmsproduktion i 18 år til at blive udvalgt.

Men også på de hjemlige breddegrader gør de taiwanske kortfilm sig bemærket. Hele to taiwanske film ”The Dress on Her” og ”Log in Dinner” slap igennem nåleøjet til Kortfilmfestivallen i Odense, der finder sted 28. august – 3. september i år. Over 2500 film blev indsendt, men kun omkring 100 film er udvalgt.

Også det legendariske tidlige mesterværk af Ang Lee ”Spis, Drik, Mand, Kvinde ” bliver vist på festivallen. Spilletider er endnu ikke offentliggjort, men hold øje med http://www.filmfestival.dk.

Taiwanske Log in Dinner af Hugo Cheong deltager på Odense Filmfestival august 2017