Udgivet maj 6, 2021 af infodiv
Kategorier: Uncategorized

https://www.facebook.com/AllianceofDemocracies

Kina øger sine cyberangreb

Udgivet maj 5, 2021 af infodiv
Kategorier: Taiwan Nyt (nyhedsbrev)

Kina har  gennem de senere år skruet voldsomt op for sine  cyber-angreb på Taiwans Udenrigsministerium: I 2020 var der således ikke mindre end 39 gange flere angreb end i 2018! 

Der var dermed omkring 2.100 angreb dagligt i 2020, og i alt blev der opdaget  ikke færre end 770.000 angreb i 2020 mod 20.000 angreb i 2018—og Taiwans embedsmænd, ansvarlige for informations-sikkerheden, er stærkt foruroligede. Samtidig finder disse embedsmænd også, at de kinesiske angreb via internettet bliver stadigt mere sofistikerede.

-I 2020 begyndte Udenrigsministeriet at foretage en endnu mere nøje overvågning af alle forsøg på indtrængen og scanninger af ministeriets systemer ud fra den grundholdning, at man hellere ville løbe faren for at afbryde en legitim forbindelse end leve med risikoen for at overse et virkeligt angreb, siger en kilde i ministeriet.

-Og faktisk var tildelingen af ressourcer til at tackle internet-angreb den væsentligste baggrund for væksten i ministeriets årlige budget i 2020.

-De ekstra midler blev brugt til at opgradere ministeriets computersystemer, leje af et dedikeret back-up system samt oprettelse af et center for overvågning af informationssikkerhed.

-Blandt de angreb, overvågningscentret afdækkede i 2020, var der cirka 410.000 scanninger og indtrængningsforsøg på ministeriets systemer, mens andre omkring 150.000 var forsøg på at bryde ind i ministeriets email-systemer.

-Det er klart, at denne tilgang kræver endnu flere anstrengelser, men til gengæld er ministeriet nu blevet bedre i stand til at stoppe angreb, før følsomme informationer kommer i fare for at blive stjålet.

-Næst efter Præsidentens Kontor er Taiwans udenrigsministerium den institution i staten, der hyppigst bliver forsøgt hacket.

-Men i 2017 brød kinesiske hackere ind i Udenrigsministeriets sikrede email-system og stjal personlige informationer om flere end 10.000 taiwanske borgere.

-På baggrund af den alvorlige hændelse har Udenrigsministeriet nu sikret sit email-system—og der har ikke siden da været tilsvarende hændelser, siger denne kilde i Taiwans Udenrigsministerium.

EU: Stop Kinas militære provokation  mod Taiwan

Udgivet maj 5, 2021 af infodiv
Kategorier: Taiwan Nyt (nyhedsbrev)

EU har i utvetydige vendinger udtrykt sin store bekymring over den senere tids stigende kinesiske militære aktivitet i områder tæt på Taiwan.

-Vi er foruroligede over PLA’s stadigt mere intense aktivitet i Taiwanstrædet og de gentagne indtrængninger ind i Taiwans militære luftforsvarszone, siger en talsmand for EU.

-Det er afgørende for fred og stabilitet i Taiwanstrædet og i regionen, at den nuværende status quo opretholdes. Det er simpelthen afgørende at udøve tilbageholdenhed og undgå alle ensidige handlinger, der kan yderligere eskalere spændingerne over strædet. Disse spændinger bør dæmpes gennem dialog, hedder det.

Forleden sendte Kina ikke færre end 25 militære jetfly ind over den sydlige del af Taiwans  militære luftforsvarszone—det største antal fly på én gang siden Taiwans Forsvarsministerium i september 2020 begyndte at publicere disse kinesiske militære indtrængninger.

Og allerede dagen efter denne ”rekord” kom fem andre kinesiske militærfly ind i zonen for 11. dag i træk.

EU’s udtalelse lægger sig op ad den tilsvarende advarsel fra den nye amerikanske Udenrigsminister Anthony Blinken, der i et CNN_interview talte om de stadigt mere aggressive handlinger fra Beijing over for Taiwan.

USA har således også opfordret Beijing til at indstille sin militære, diplomatiske og økonomiske pression mod Taiwan og i stedet indlede en meningsfuld dialog.

Biden fastholder sin støtte til  Taiwans sikkerhed

Udgivet maj 5, 2021 af infodiv
Kategorier: Taiwan Nyt (nyhedsbrev)

Præsident Biden har nu udsendt sine midlertidige retningslinjer for de nationale sikkerheds-prioriteringer, hvori også indgår fortsat støtte til Taiwan.

-I overensstemmelse med Amerikas traditionelle forpligtelser vil vi støtte Taiwan som et førende demokrati og en vigtig partner inden for økonomi og sikkerhed, hedder det i retningslinjerne, der også sætter fokus på et stadigt mere selvhævdende og autoritært Kina.

Twitter støtter ”Milk Tea Alliance” med emoji

Udgivet maj 5, 2021 af infodiv
Kategorier: Taiwan Nyt (nyhedsbrev)

Twitter tilkendegiver sin støtte til Asiens demokrati-bevægelser med en særlig emoji trods kinesiske anstrengelser for at straffe vestlige selskabers ”indblanding” i interne anliggender.

Twitter rejste således forleden Taiwans, Hongkongs, Myanmars og Thailands flag ved sit hovedkvarter, samtidig med at de lancerede en ny emoji for at støtte demokratibevægelser i steder, der har været skueplads for historisk store protester og som har en særlig forkærlighed for drikken Milk Tea!

Twitter henter det meste af sine indtægter i USA og er forbudt i Kina ligesom Facebook og Google, men Asien er fortsat et stort vækstområde for selskabet.

Twitter bruges samtidig hyppigt af kinesiske embedsmænd i forsøg på at imødegå kritik om forhold som kvælning af demokratibevægelsen i Hongkong eller slavearbejde i Xinjiang.

Men samtidig har Twitter lukket for den kinesiske ambassade i USA’s officielle konto, efter at ambassaden publicere en tekst, der forsvarede det kinesiske kommunistpartis handlinger i Xinjiang.

Taiwan: Nyt mål for CO2-neutralitet i 2050

Udgivet maj 5, 2021 af infodiv
Kategorier: Taiwan Nyt (nyhedsbrev)

Taiwan bør følge den globale trend og stræbe efter CO2-neutralitet i 2050, siger Taiwans præsident Tsai Ing-wen. 

Præsidentens bemærkning faldt i forbindelse med en event, arrangeret af The American Institute in Taiwan på International Earth Day.

-Lande, der magter at udvikle nye teknologier og omstille sig til vedvarende energi vil være godt stillet i fremtiden. Og Taiwan er i fuld gang med forskning og udviklingen inden for disse kerneområder.

-Men at opnå netto-nul CO2 udslip i 2050 er en stor udfordring, og mange virksomheder i Taiwan ser nu muligheder i den nationale energi-omstilling.

-Taiwan vil ikke risikere at sakke agterud og må stræbe efter  at arbejde sammen med andre lande inden for disse områder. Vi må påtage os dette ansvar og yderligere styrke vore anstrengelser for at kæmpe mod klimaforandringerne, sagde præsidenten.

Direktøren for the American Institute in Taiwan, Brent Christensen, samstemmede, at USA var besluttet på at beskytte miljøet og finde innovative løsninger i kampen mod klimaforandringerne.

-Præsident Biden har taget personligt ansvar for at tackle klimakrisen både hjemme og i udlandet ved at vende tilbage til Paris Aftalen, og er besluttet på at opbygge en moderne og bæredygtig infrastruktur, genskabe den videnskabelige integritet og retablere præsidentens Council og Advisors on Science and Technology, sagde Christensen.

-Også i vores institution er vi fast besluttet på at finde løsninger og vil fortsat arbejde sammen med Taiwan for på en holistisk måde at gå  til kamp mod virkningerne af klimaændringer, der både omfatter miljøbeskyttelse og inddæmning af katastrofer.

Taiwans regering overvejer nu at opdatere lovgivningen omkring reduktion af drivhusgasser, der i dag er utilstrækkelig til at holde tempo overfor de mange og voksende bekymringer omkring klimaændringerne.

-Det hidtidige mål med at reducere udledningen af drivhusgasser til mindre end halvdelen af niveauet i 2005 er idag utilstrækkeligt. Verden over bliver målet snarere at opnå netto-nul udledninger allerede i 2050, og Taiwan bør følge trop med denne udvikling.

Taiwans største solenergianlæg åbnet i Tainan

Udgivet maj 5, 2021 af infodiv
Kategorier: Taiwan Nyt (nyhedsbrev)

Den 31. marts startede produktionen i Taipower’s største solenergianlæg, der yder 150 mW og erstatter 1,14 milliarder tons CO2-udslip.  

-Anlægget er et bevis på landets teknologiske formåen, og den samlede mængde elektricitet på landets anlæg for vedvarende energi overstiger nu produktionen på tre atomkraftanlæg, sagde Taiwans premierminister Su Tseng-chang ved indvielsen.

Det nye anlæg vil være i stand til at producere omkring 200 millioner kW-timer grøn elektricitet hvert år, nok til at forsyne flere end 50.000 husholdninger.

I konstruktionen af anlægget indgår flere end 480.000 høj-effektive solpaneler, og samtidig har man anlagt en økologisk dam for at skabe en habitat for det lokale dyreliv, der også omfatter flere arter sjældne fugle.

Grøn energi er en afgørende komponent i sekspunkts-programmet for udviklingen af strategiske industrier, formuleret af Præsident Tsai Ing-wen ved indsættelsen i 2020.

Andre kerneområder, der skal gøres til genstand for særlig udvikling, er informations– og kommunikationsteknologier, cyber security, biotek og medicinsk teknologi, forsvaret og andre strategiske industrier.

Kina/Taiwan og ananas til debat i Folketinget

Udgivet maj 5, 2021 af infodiv
Kategorier: Taiwan Nyt (nyhedsbrev)

Det er ikke tit, Kina og Taiwan er på dagsordenen i det danske Folketing. Men—det skete den 14. april 2021. Debatten var udløst af et spørgsmål til udenrigsminister Jeppe Kofoed fra Morten Messerschmidt (DF).

Morten Messerschmidt:  Hvad er udenrigsministerens holdning til Kinas seneste handelsmæssige tiltag over for Taiwan, hvor man har indført et forbud mod import af ananas, og hvilke initiativer vil regeringen tage for at bakke op om det demokratiske Taiwan?

Udenrigsminister Kofod: I en handelsmæssig strid er det en sag mellem Kina og Taiwan, der begge er selvstændige medlemmer af WTO. Taiwan eksporterer blot 10 procent af sin ananas til Kina. WTO giver mulighed for at Taiwan kan anlægge en sag. Det er handelstvister, der skal afgøres i WTO.

Messerschmidt: Der er ikke nogen tvivl om, at Kina benytter alle midler til at genere Taiwan. Man ved, det rammer en gruppe af taiwanere uforholdsmæssigt hårdt. Der er ikke andre lande, der har fundet disse skadedyr i ananas. Det ville være fint, hvis regeringen ville se Kina som det er, og ikke som det burde være.

Messerschmidt: Udenrigsministeren burde være mere håndfast i sin opbakning til Taiwan. Kina benytter sin plads i WTO på en usaglig måde. Eksempel fra vin fra Australien.

Kofod: Spørgsmålet er en handelstvist omkring ananas. Regeringen mener som EU, at sådanne tvister skal løses i WTO. Har udenrigsministeren kendskab til at andre lande skulle have fundet disse insekter i ananas fra Taiwan?

Kofod:  Nej det ved jeg ikke. Kina skal selvfølgelig også overholde reglerne i WTO.

Messerschmidt: Vi skal se på styrkeforholdet imellem Kina og Taiwan. Taiwans landbrug er hårdt ramt af dette importstop. Man bør være mere kritisk over for Kina!

9,7 procents stigning i Taiwans eksportordrer

Udgivet marts 29, 2021 af infodiv
Kategorier: Uncategorized

Endnu inden Covid-19 er fuldt overvundet, ser Taiwan en fremgang i sine eksportordrer i februar 2021.

Faktisk voksede ordrebeholdningen med 9,7 procent i februar, til hele 27,79 milliarder dollars.

Taiwans Finansministerium finder, at væksten er drevet frem af den høje efterspørgsel på chips, displaypaneler samt produkter inden for informations og kommunikationsindustrien, men også den stigende eksport af råmaterialer.

Det var dog ikke alle segmenter, der så fremgang; ordrer for tekstiler og petrokemiske produkter faldt med henholdsvis 6,4 og 44,4 procent.

Taiwan ønsker tættere bånd til EU efter covid-19

Udgivet marts 29, 2021 af infodiv
Kategorier: Taiwan Nyt (nyhedsbrev), Uncategorized

Henry Chang, den nye formand for the European Chamber of Commerce in Taiwan (til venstre i billedet) mødtes sidst i marts med Taiwans vicepræsident Lai Ching-te i Taipei. 

-Taiwan er fast besluttet på at uddybe sit samarbejde og udvekslingerne med EU i tiden efter Corona pandemien – enten ved indgåelse af frihandelsaftale eller en bilateral investeringsaftale, sagde Lai.

  -På trods af pandemien har Taiwans folk været i stand til at opretholde deres vanlige dagligliv, dog med masker, takket være deres kollektive anstrengelser for at forhindre spredning af sygdommen.

  -Jeg håber, at vore to sider nu kan arbejde sammen for at eliminere alle snubletråde og etablere endnu tættere bånd gennem forhandling om enten en frihandelsaftale eller en investeringsaftale, samt at sikre bedre gensidig beskyttelse af handel og virksomhed mellem Taiwan og EU.

  -Faktisk har udvekslingerne mellem Taiwan og EU fortsat med at vokse midt i pandemien. Et klart signal om dette er præsident Tsai Ing-wens deltagelse i en nylig Euroepan Day Dinner i september 2020, hvor hun diskuterede måder og midler til at fremme vore handelsrelationer.

  -Desuden arrangerede Taiwans Ministerium for økonomiske anliggender og Udenrigsministeriet sammen med The European Economic and Trade Office in Taiwan et investeringsforum i Taipei, mens de gensidige investeringer fra de to parter også er steget, især når det gælder europæiske virksomheders investeringer i Taiwans offshore vindmølleparker.

  -Og mens verden nu begynder at forberede sig på en tid efter Corona pandemien, er der uanede muligheder for, at Taiwan og EU øger deres gensidige partnerskab til nye højder.

  -For vor part ser regeringen frem til at fremme samarbejdet med EU inden for en række sektorer med meget store potentialer, såsom bioteknologi, helsevæsen, 5G telekommunikation, vedvarende energi og halvlederindustrien, sagde  vicepræsident Lai.