Taiwans første offshore vindmøllepark: Ambitiøs udvidelse af vindenergi i Taiwan

Udgivet august 15, 2017 af infodiv
Kategorier: Taiwan Nyt (nyhedsbrev)

Nu drejer vingerne i Taiwans første offshore vindmøllepark, Formosa I, ud for Miaolis kyst. Og det er bare starten på eventyret.

Siden starten på kommerciel drift sidst i juli måned har vindmølleparken allerede produceret 6,5 MW. Og kapaciteten ventes at stige til 120 MW i 2019, siger Swancor Renewable, der er ”pennefører” i projektet, der også omfatter danske DONG Energy og australske Macquarie.

Formosa I er det første ud af tre projekter, der udgør en del af det taiwanske økonomiministeriums plan om at installere i alt 1.100 vindmøller frem til 2030. Det skal bidrage til at nå regeringens mål om at producere 4GW elektricitet ved disse offshore vindmølleparker.

I den første fase blev der etableret to 4 MW møller i november 2016, og de blev klar til drift i april måned. I den næste fase kommer yderligere 30 møller med en kapacitet på i alt 120 MW, og denne fase ventes at starte i 2019 og blive igangsat kommercielt senere samme år.

Formosa II får en kapacitet på 3-500 MW og skal være klar til brug i 2017, mens Formosa III får en kapacitet på 1.900 MW.

Bortset fra øer som Penghu rummer Taiwans vestkyst det største potentiale for elproduktion, da vindhastighederne her kan nå op på seks sekundmeter, viser et nyligt studie.

Der er også gode områder for vindmøller i Taiwans nordlige områder og langs hele det centrale Taiwans kyststrækninger, ligesom der også er lokaliseret gunstige områder i de sydlige kystområder.

Alt i alt er der store potentialer i Taiwans produktioner af vedvarende energi ved etablering af vindmøller, både offshore og langs kyststrækninger — og det store danske energiselskab DONG Energy er naturligvis stærkt med i front med blandt andet udvikling af fire lokaliteter for møller i Changhua-området.

 

Kina halverer Taiwans studenterkvote

Udgivet august 15, 2017 af infodiv
Kategorier: Taiwan Nyt (nyhedsbrev)

Kina har mere end halveret antallet af kinesiske studenter med tilladelse til at studere på taiwanske universiteter — fra 2.136 i 2016 til kun 1.000 i år. 

Det har fået Rådet for Fastlandsanliggender (MAC), der håndterer  Taiwans Kinapolitik, til at reagere og opfordre Beijing til at afstå fra at begrænse kvoten af kinesiske studenter, der ønsker at læse ved taiwanske universiteter.

-For Taiwans part har regeringen ikke noget ønske om at ændre på den politik, der byder kinesiske studenter velkommen. Alle bør undlade at begrænse eller på anden måde øve indflydelse på udvekslingen af unge og studerende hen over Taiwan-strædet, siger MAC i en udtalelse.

Af de 1.000 ansøgere fra Kina er 944 blevet godkendt, og det er faktisk en højere godkendelsesrate end i 2016.

-Kinesiske studerende, der tager del i undervisningen på universiteterne i Taiwan, får muligheden for at opleve Taiwans akademiske frihed samt landets demokratiske og multikulturelle levevis, og de har samtidig en mulighed for at dele Kinas udviklingserfaringer med taiwanske studerende. Det er en enestående god mulighed for at lade folk fra begge sider af strædet mødes og forstå hinanden bedre. Det bør der ikke lægges hindringer i vejen for.

Samtidig med, at Kina således har begrænset mulighederne for kinesiske studerendes adgang til taiwanske universiteter, har landet lempet reglerne for rekrutteringen af taiwanske studerende til sine egne højere uddannelsesinstitutioner.

Samtidig med at landet beskar de kinesiske studerendes muligheder, annoncerede Kinas Undervisningsministerium, at enhver taiwansk studerende med gennemsnitlig eksamenskarakter nu kan søge optagelse ved et kinesisk universitet.

Tidligere har det været sådan, at kun taiwanske studerende med højeste eller næsthøjeste gennemsnit kunne opnå adgang til studier ved kinesiske universiteter.

Der er i dag omkring 10.000 taiwanske studerende, der har studeret, eller studerer, ved kinesiske universiteter, sammenlignet med 9.300 kinesiske studerende i Taiwan.

Denne balance vil gradvist blive forrykket til Kinas fordel, hvis landet fortsætter med at sætte restriktioner for kinesiske studerende på taiwanske institutioner.

Observatører peger på, at både turister og studenter er blevet værktøjer i Kinas bestræbelser på at ”straffe” præsident Tsai Ing-wens DPP-regering, der har nægtet at anerkende ”et-Kina”-princippet.

 

Liu Xiaobos drøm er også Taiwans drøm

Udgivet august 15, 2017 af infodiv
Kategorier: Taiwan Nyt (nyhedsbrev)

Præsident Tsai har sendt sine varmeste hilsener og dybeste kondolencer til Liu Xiaobos familie og enken efter Kinas eneste Nobelprisvinder og bedst kendte demokrati-aktivist.

På sin facebookside citerede Præsident Tsai Lius kendte udtalelse fra 2009: ”Jeg har ingen fjender —mit sidste statement”, hvor han udtrykte sin optimisme for et fremtidigt frit Kina, for ”ingen kraft kan standse menneskets naturlige stræben efter frihed”.

”Kina vil en dag blive et land, der regeres ved lov, og hvor menneskerettigheder vil være den højeste prioritet”, skrev Liu.

-Dette var Lius drøm for Kina. Kinas drøm burde ikke være opnåelse af prangende militær magt. I stedet burde Kina dele Lius drøm om implementering af et demokrati, hvor alle nyder frihed og værdighed til at gøre Kina til et land, alle kan være stolte over, og hvor døren er åben for nye muligheder på tværs af Taiwan-strædet, skrev præsident Tsai.

-Hvis Kinas drøm er en drøm om demokrati, er Taiwan klar til at yde enhver form for bistand på vejen mod realisering af denne drøm. Jeg er overbevist om, at det er, hvad Liu Xiaobo ville elske at se.

-Liu havde ingen fjender, for demokratiet har ingen fjender.

-Jeg udtrykker min dybeste respekt for hans livslange indsats for og vedholdenhed i bestræbelserne for at nå disse idealer, skrev præsident Tsai.

 

USA: Kongresforslag om Taiwan i WHO

Udgivet august 15, 2017 af infodiv
Kategorier: Taiwan Nyt (nyhedsbrev)

USA bør støtte Taiwans bestræbelser for deltagelse i WHO’s møder. Det foreslår republikaneren Ted Yoho, der er formand for Repræsentanternes Hus’ Foreign Affairs Subcommittee on Asia and the Pacific.

Det sker i form af et lovforslag, der tilsigter at støtte Taiwan som observatør ved alle fremtidige møder.

-I en verden, hvor verdens befolkning bliver stadigt større og mere og mere forbundet, er det vigtigt, at vi ikke lader geopolitik stå i vejen for folkesundheden, skriver Yoho.

-Taiwan har demonstreret sin betydning som aktør, der kan identificere, studere og bekæmpe globale sundhedsrisici. Til trods for dette er det i år lykkedes for Kina at forhindre Taiwans deltagelse i WHA, samtidig med at Kina har øget presset på Taiwan internationalt.

-Kinas kortsigtede forsøg på at inddæmme Taiwans bidrag til den globale sundhed er en fare for os alle, for sygdomme kender ingen grænser. Mit lovforslag vil sikre, at USA’s diplomatiske anstrengelser vil slå til lyd for Taiwans deltagelse i WHO, skriver Yoho.

Taiwan deltog første gang i WHA som observatør i 2009, men fra og med i år har Kina effektivt blokeret for Taiwan i verdenssundhedsorganisationen.

Reporters Without Borders åbner kontor i Taipei

Udgivet august 15, 2017 af infodiv
Kategorier: Taiwan Nyt (nyhedsbrev)

Den globale presse-vagthund Reporters Without Borders har nu åbnet kontor i Taiwan.

Det nye kontor vil fokusere på pressens forhold i Østasien, inklusive Kina, Hongkong, Taiwan, Nordkorea, Sydkorea og Mongoliet.

-Kontoret vil tjene som en platform for udøvelse af pres og handling på en række fronter, hvor RSF er engageret, herunder juridisk bistand på vegne af pressefrihed, kampagner for øget agtpågivenhed og assistance til journalister, der kommer i klemme i de forskellige lande.

 

Selvkørende bus testes i Taipeis bytrafik

Udgivet august 15, 2017 af infodiv
Kategorier: Taiwan Nyt (nyhedsbrev)

I den første uge af august kørte en førerløs el-drevet bus i Taipeis gader som et forsøg.

Bussen er franskproduceret, kører med op til 12 passagerer og en hastighed på op til 40 km/t og klarer 14 timers kørsel på en enkelt opladning.

Selvkørende køretøjer er vigtige elementer i Taipeis strategi for smart byudvikling som del af lokalregeringens bestræbelser for bæredygtig transport i det 21. århundrede.

Forsøget har først og fremmest sigte på at indsamle data og viden med henblik på justering af det eksisterende offentlige transportsystem, og for en sikkerheds skyld blev hastighedsgrænsen sat til 20 km/t.

Taipeis borgmester medgiver, at der ligger meget arbejde forud, før sådanne transportformer kan få det endelige grønne lys, blandt andet i form af infrastruktur og ny færdselslov.

Taiwanske film i Odense

Udgivet august 15, 2017 af infodiv
Kategorier: Taiwan Nyt (nyhedsbrev)

Husk at se de taiwanske film på Odense International Film Festival 28. aug. – 3. sep. “The Dress on Her” og ”Log in Dinner”.

Spilletider er ikke offentliggjort endnu, men hold øje med festivallens hjemmeside www.filmfestival.dk.