Udenrigsminister Joseph Wu i danske medier

Udgivet juni 1, 2018 af infodiv
Kategorier: Taiwan Nyt (nyhedsbrev)

Journalist Lene Winther gæstede i maj måned Taiwan og talte blandt andre med Taiwans udenrigsminister Joseph Wu.

Du kan høre Winthers interviews i programmet Kina Snak på Radio24syv. Find programmerne med titlen ”Taiwans fremtid” her:

https://www.radio24syv.dk/programmer/kina-snak/27523129/taiwans-fremtid

https://www.radio24syv.dk/programmer/kina-snak/27620538/trumps-aflysning-og-taiwans-fremtid-del-ii

Læs også hendes artikel i Berlingske 27. maj: ”Taiwans udenrigsminister til SAS: I bøjer jer for Kinas pres”. I artiklen siger udenrigsministeren bl.a. at Kina udøver såkaldt skarp magt på Taiwan  for at se, om det virker. Det internationale samfund bør kere sig mere for at sikre et demokratisk Taiwan også i fremtiden.

https://www.b.dk/globalt/taiwans-udenrigsminister-til-sas-i-boejer-jer-for-kinas-pres

 

Reklamer

Taiwan vil have flere børn!

Udgivet juni 1, 2018 af infodiv
Kategorier: Taiwan Nyt (nyhedsbrev)

Fødselsraten falder—også på Taiwan, men nu skal der gøres noget for at  vende udviklingen.

Regeringen har således vedtaget en række tiltag, der vil sikre bedre støtte til børn mellem to og fire år samt bedre adgang til økonomisk overkommelige børnepasningsordninger for børn i førskolealderen.

En af årsagerne til den lave fødselsrate er de økonomiske byrder, der er forbundet med at opfostre børn, og det kalder på en større andel af regerings udgifter, siger Taiwans premierminister Lai Ching-te.

Faktisk er udgifterne vil børnepasning i Taiwan på omkring 10-15 procent af den gennemsnitlige familieindkomst i Taiwan.

Derfor passes de fleste børn under to år af mødrene eller bedsteforældrene, og manglen på børnepasningsmuligheder til rimelige priser er blandt hovedårsagerne til, at kvindernes erhvervsfrekvens i Taiwan var helt nede op 50,8 procent i 2017.

Regeringen vil nu blandt andet øge tilskuddet til private børnepasningscentre for at mindske den økonomiske byrde for familierne.

Det skal medvirke til at øge dækningen af offentlige og private børnepasningsordninger for børn under to år fra det nuværende niveau på 12,96 procent til 92,57 procent og for børn fra nuværende 26,43 til 62,5 procent i 2022.

Samtidig vil regeringen allerede fra august i år sikre tilskud til en børnepasningsordning for familier med børn under fire år, der betaler mindre end 20 procent i skat.

 

Taiwan vil tillade forsøg med førerløse fartøjer

Udgivet juni 1, 2018 af infodiv
Kategorier: Taiwan Nyt (nyhedsbrev)

Det taiwanske parlament har  vedtaget det, der måske er verdens første lov, der tillader afprøvning af førerløse fartøjer både til lands, til vands og i luften.  

Det nye lovforslag vil således gøre det lovligt at afprøve alle typer førerløse fartøjer i det åbne rum, når der først er gennemført tilfredsstillende forsøg i lukkede rum, hvor fartøjerne har bevist deres tekniske duelighed.

Tilladelserne for afprøvninger på åben vej vil blive givet for et år med mulighed for yderligere et års forlængelse.

Men forsøg med disse førerløse fartøjer kan dog blive givet for op til fire år, hvis eksperimenterne løber ind i andre lovgivningsmæssige forhindringer og hvis lovgiverne finder, at der er brug for lovændringer.

Taiwans Ministerium for Økonomiske anliggender siger i en udtalelse, at lovforslaget er beregnet på at fremme udviklingen af nye teknologier og forretningsmuligheder ved at skabe et lovgivnings-miljø, der er mere venligt og imødekommende over for industrien.

Myndighederne ønsker også at forenkle ansøgningsprocedurerne for at mindske arbejdet med papirerne ved at fremme samarbejdet på tværs af departementer, så alle problemer kan løses for dem, der iværksætter forsøgene.

 

International Federation of Journalists til Taipei

Udgivet juni 1, 2018 af infodiv
Kategorier: Taiwan Nyt (nyhedsbrev)

Verdens største sammenslutning af journalister, International Federation of Journalists, holdt midt i maj sine årlige møder i Taipei, og det var første gang, disse møder blev lagt i Asien.

Flere end 40 journalister og fagforeningsrepræsentanter fra mere end 20 lande og territorier samledes i Taipei for afvikling af en lang række møder, der som temaer havde alvorlige sager som internationale trusler mod den frie ytringsret samt uafhængighed og sikkerhed.

Taiwans Udenrigsministerium fejrede begivenheden ved en reception, hvor Udenrigsminister Jaushieh Joseph Wu overbragte deltagerne sin taknemmelighed over journalisternes anstrengelser for at dække historier i farlige områder og bringe sandheden videre til deres offentlighed.

-Mens autoritære styrer søger at fastfryse uafhængige reportager ud over deres grænser, fastholder Taiwan ufortrødent sit commitment til at sikre, at journalister kan operere i åbne og sikre medie-miljøer, sagde Wu.

-Vores succes i disse anstrengelser bevises af IFJ’s beslutning om at mødes her i Taipei samt ved Taiwans topplacering inden for Asien i World Press Freedom Index 2018, ovenikøbet for 6. år i træk.

-Andre eksempler på vores succes inden for dette område er RSF’s valg af Taipei som værtsby for organisationens første asiatiske bureau såvel som den nylige artikel i New York Times, der beskriver Taiwan som kontinentets ”bastion for den frie tale”.

-Asien/Stillehavsregionen er den farligste af alle for journalister, men Taiwan er et eksempel til efterfølgelse, sagde IFJ’s præsident, Philippe Leruth, i sin takketale ved receptionen.

 

Taiwan håber på at slippe for USA’s tariffer

Udgivet juni 1, 2018 af infodiv
Kategorier: Taiwan Nyt (nyhedsbrev)

Præsident Tsai Ing-wen håber på, at USA vil sætte Taiwan på listen over lande, der er fritaget for de varslede nye afgifter på stål og aluminium.

Det var et af budskaberne ved præsidentens nylige møde i Taiwan med en delegation fra US-China Economic and Security Review Commission, USCC, sidst i maj måned.

-Taiwan vil fortsætte den konstruktive dialog med USA om en lang række økonomiske og handelsmæssige anliggender, og jeg håber, USCC vil bistå i anstrengelserne på at udvikle det bilaterale strategiske og økonomiske partnerskab, sagde Tsai.

-For at forstærke båndene med USA vil Taiwan sende en stor delegation til Washington for at tage del i investerings-topmødet ”SelectUSA” i juni måned. Et møde, der fokuserer på direkte investeringer i det amerikanske marked.

-I mellemtiden glæder det mig, at 172 medlemmer af Repræsentanterne Hus og 13 senatorer har skrevet til WHO for at tilkendegive deres støtte til Taiwans deltagelse i de årlige møder i WHA, som Taiwan igen i år er blevet udelukket fra, sagde præsidenten.

Præsident Trump annoncerede i marts måned, at hans regering vil lægge en 25 procents afgift på importeret stål og 10 procent på importeret aluminium.

Samtidig blev det også meddelt, at lande, der ønsker at blive fritaget for disse afgifter, kan komme med alternative forslag, der kan afhjælpe de aktuelle handelsmæssige ubalancer.

Til trods for forhandlinger i Washington er Taiwan imidlertid stadig ikke blevet optaget på denne fritagelses-liste, men landet kæmper energisk videre for at opnå denne status gennem yderligere forhandlinger.

 

 

Både USA og EU støttede Taiwan i WHA

Udgivet juni 1, 2018 af infodiv
Kategorier: Taiwan Nyt (nyhedsbrev)

Taiwan fik altså ikke adgang til WHA 2018. Men en lang række lande gjorde deres for at støtte landets anmodning om status som observatør.

Således udsendte the American Institute in Taiwan, USAs uofficielle repræsentation i Taiwan, en erklæring, der udtrykte landets stærke støtte til Taiwans deltagelse som observatør, og USA forpligtede sig til også fremover at arbejde for, at Taiwan bliver inviteret med.

-USA er yderst misfornøjet med, at Kina igen blokerer for at Taiwan kan modtage en invitation. Taiwan yder en stor indsats for global helse, og USA finder det forkasteligt, at landet ekskluderes fra at deltage i disse vigtige fora, hedder det.

I et interview i Bruxelles gav en talsmand for EU’s External Action Service udtryk for de samme følelser.

-EU støtter enhver praktisk løsning, der kan sikre Taiwans deltagelse i de internationale fora såvel som landets deltagelse i WHA og WHOs tekniske møder, og Taiwans deltagelse bydes velkommen og er i tråd med EUs politik, sagde Maja Kocijancic.

Som en del af Taiwans regerings’ anstrengelser for at dele Taiwans erfaringer rejste Taiwans Minister for Sundhed og Velfærd, Chen Shih-chung til Geneve i spidsen for en taiwansk delegation for at holde en række møder på sidelinjen af WHA med repræsentanter for både offentlige og private institutioner såvel som møder med en række eksperter inden for det sundhedsfaglige område.

 

Taiwanske reportere nægtet adgang til WHA

Udgivet juni 1, 2018 af infodiv
Kategorier: Taiwan Nyt (nyhedsbrev)

Journalister Uden Grænser, en NGO, der støtter pressefrihed, har protesteret imod, at FN nægtede at akkreditere taiwanske journalister, der ønskede at dække dette års møde i World Health Assembly.

-Vi beklager at måtte meddele Dem, at Deres anmodning om registrering til årets møde ikke er blevet imødekommet, hed det lakonisk i en mail fra WHO til de to journalister.

Svaret indeholdt i øvrigt ikke nogen grund til afslaget.

Det har heldigvis vakt berettiget protest fra flere sider.

-Ingen journalister bør kunne udelukkes fra at dække en begivenhed på grund af deres nationalitet eller hjemstedet for det medie, de arbejder for, siger Cedric Alviani, der er leder af organisationens kontor for Østasien.

-FN og WHO, Verdenssundhedsorganisationen, har dermed gjort sig skyldig i en diskrimination, der er i klar modstrid med den almindelige menneskerettighedserklæring, der fastslår retten til at modtage og videregive informationer og ideer gennem ethvert medie, uden hensyn til grænser.

Alviani’s respons kom dagen efter, at WHO afslog at akkreditere to journalister fra CNA til at dække årets WHA møde.

Afslaget ses som et udtryk for Kinas intervention, og det affødte nye protester.

Således sagde præsidenten for International Federation of Journalists, Philippe Leruth, idet han kaldte FNs beslutning helt uacceptabel:

-Det kan føre til en ny bølge af censur. Hvis journalister i dag kan nægtes adgang til at dække begivenheder på grund af deres nationalitet, kan deres ansøgning om akkreditering om enhver anden sag kunne blive afslået i morgen.

Det er i år 2. gang i træk, at Taiwan ikke blev inviteret til at deltage i WHA, der mødtes i dagene 21-26 maj i Geneve.

Og det er ligeledes 2. år i træk, at WHO har meddelt afslag til anmodning om akkreditering af journalister fra China News Agency til at dække begivenheden.

Efter 38 års eksklusion fik Taiwan endelig godkendelse til at deltage som observatør i det årlige WHA topmøde fra 2009 til 2016.

Men det sluttede altså fra og med 2017, til trods for at Taiwans engagement nyder udbredt anerkendelse for landets bidrag til styrkelse af den globale kamp for sygdomsforebyggelse og sikring af verdens almene helbredstilstand.