Præsident Tsai håber på investeringsaftale med EU

Udgivet december 8, 2017 af infodiv
Kategorier: Uncategorized, Taiwan Nyt (nyhedsbrev)

Taiwan har store forhåbninger om at indgå en bilateral investeringsaftale med EU,  siger Præsident Tsai Ing-wen.

Ordene faldt på et nyligt møde med Den belgisk-taiwanske parlamentariske venskabsgruppe i Taiwan, ledet af gruppens viceformænd Peter Luykx og Georges Dallemagne.

-Belgien vil også drage nytte af en sådan aftale mellem Taiwan og EU, der vil skabe nye og endnu større forretningsmuligheder for begge parter.

-Belgien er Taiwans sjette største handelspartner i EU, og en sådan bilateral investeringsaftale vil fremme de bilaterale forbindelser inden for økonomi, handel og industrielt samarbejde, og jeg kan kun opfordre gruppen til at stemme for underskrivelsen af den, sagde Tsai.

Præsidenten bemærkede også, at der i de senere år har været adskillige besøg af belgiske parlamentarikere i Taiwan, og netop i 2017 har Taiwan modtaget det hidtil største antal parlamentarikere  fra Belgien.

-Det viser, at dette europæiske land er både en god ven af Taiwan og en langsigtet støtte, sagde Tsai.

-To af de industrier, nemlig grøn energi og biomedicin, der er omfattet af regeringens 5+2 Industrielle Transformationsplan, er de samme sektorer, der også er højt prioriteret af den belgiske regering.

5+2 Industrielle Transformationsplan er et initiativ, taget af Tsais regering med henblik på at restrukturere landets økonomi samt fremme innovation, forskning og udvikling.

Den belgiske delegation blev under mødet fulgt af Taiwans viceudenrigsminister Wu Chih-chung og lederen af det belgiske repræsentationskontor i Taiwan, Rik van Droogenbroeck.

 

Reklamer

Japansk støtte til Taiwans internationale aktiviteter

Udgivet december 8, 2017 af infodiv
Kategorier: Taiwan Nyt (nyhedsbrev), Uncategorized

Den japanske premierminister Shinzo Abe støtter Taiwans bestræbelser for deltagelse i regionens økonomiske integration og landets adgang til internationale aktiviteter.

Disse budskaber udgik fra mødet mellem Abe og James Soong, leder af Taiwans delegation, ved topmødet for APEC-landene afholdt i Vietnam i november.

På deres 30 minutter lange møde udvekslede de to ledere synspunkter på handel, økonomi og andre temaer og enedes om, at de to lande gerne vil samarbejde yderligere inden for handel og turisme.

En pressemeddelelse udsendt samme dag af det japanske udenrigsministerium pegede samtidig på, at da Soong fra den taiwanske side bragte spørgsmålet om de seneste udviklinger i relationerne mellem Taiwan og Kina på bane, fastholdt Abe, at sager som disse bør behandles på fredelig vis gennem direkte dialog mellem parterne.

Samtidig udtrykte Abe også sin støtte til at fremme opretholdelsen af den regionale fred og stabilitet.

Soong deltog i mødet som præsident Tsais særlige udsending.

Selv var hun nemlig forhindret i at deltage på grund af Kinas modstand.

 

Kina blokerer for Taiwan i FNs klimapanel

Udgivet december 8, 2017 af infodiv
Kategorier: Uncategorized, Taiwan Nyt (nyhedsbrev)

 

Taiwan  blev udelukket fra deltagelse i det seneste møde i FNs Klimapanel på grund af Kinas protester.  Men lederen af Taiwans Miljøbeskyttelsesagentur (EPA), Lee Ying-yuan var dog alligevel med på sidelinjen.

Dermed var Lee og den taiwanske delegation i stand til at mødes med delegerede fra en række af Taiwans allierede samt andre venligtsindede nationer.

-Kinas regering burde ikke blokere for Taiwans anstrengelser for at tage del i den globale kamp mod klimaforandringer. En verdensmagt som Kina burde have mere selvtillid. Klimaforandringer er et humanitært anliggende. Alle bør arbejde sammen i denne sag, sagde Lee.

Ved sin hjemkomst til Taiwan kunne Lee berette, at han havde holdt 31 bilaterale møder med landets allierede, blandt andre med præsidenterne for Marshall Øerne og Nauru, og premierministre fra Guatemala, Honduras, Nicaragua, Belize, Burkina Faso, Haiti, Solomon-øerne og Jordan.

Repræsentanter for 12 af Taiwans allierede nationer tog ordet til støtte for Taiwan, og 14 allierede havde sendt breve til FNs Klimapanel til støtte for optagelsen af Taiwan.

Siden 2009 har Taiwan lobbyet for deltagelse i FNs Klimapanel, der én gang tidligere har ladet Taiwan deltage ved møderne. Det var i 2012, da KMT var regeringspartiet i Taiwan.

Men siden Tsai Ing-wen overtog præsidentembedet i 2016, har Taiwans ministre været afskåret fra at deltage i COP22 og COP23 på grund af Kinas indædte modstand.

 

Taiwan nr. 7 på liste over mest klima-udsatte lande

Udgivet december 8, 2017 af infodiv
Kategorier: Uncategorized, Taiwan Nyt (nyhedsbrev)

Global Climate Risk Index 2018 placerer Taiwan på denne udsatte position.

I 2016 blev Taiwan ramt af ualmindeligt lave temperaturer og siden ramt af seks tropiske storme. Dermed rykkede Taiwan fra #51 til #7 på kun et år, og det understreger sårbarheden blandt små østater og fattige lande, når de står over for vejrekstremer, siger German Watch i en rapport til FNs Klimapanel.

De seks lande i toppen af listen er Haiti, Zimbabwe, Fiji, Sri Lanka, Vietnam og Indien.

Siden 1997 er flere end 520.000 mennesker blevet dræbt i over 11.000 ekstreme vejrhændelser, siger rapporten.

 

Kinesiske militærfly tæt på Taiwan

Udgivet december 8, 2017 af infodiv
Kategorier: Uncategorized, Taiwan Nyt (nyhedsbrev)

 

Kinesiske militærfly er igen blevet spottet på flyvninger tæt på Taiwan.

Flyene passerede gennem Bashi-kanalen syd for Taiwan som led i en militærøvelse i det vestlige Stillehav, udtaler Taiwans forsvarsministerium.

Og det er kun den seneste af flere overflyvninger i den senere tid. Ved denne lejlighed drejede det sig om 10 kinesiske fly—inklusive bombefly, fly til elektronisk krigsførelse, spionfly, lufttankningsfly og jagerfly.

Flyene fløj ad en rute, der også ville være ideel i tilfælde af et angreb på Taiwan, og Taiwan sendte derfor både overvågningsfly og jagerfly på vingerne.

Taiwans forsvarsminister sagde ved en høring i parlamentet, at det var vanskeligt at forudse, om de kinesiske militærfly ville flyve rundt om Taiwan eller vende tilbage til Kina langs deres tidligere rute.

Kina har tydeligvis intensiveret sine øvelser i fjerne områder fra fire sådanne øvelser i hele 2015 til nu i 2017 at finde sted adskillige gange ugentligt. Og tilsvarende flyvninger er også blevet observeret tæt på japansk territorium.

 

Taiwan og Japan øger det bilaterale samarbejde

Udgivet december 8, 2017 af infodiv
Kategorier: Uncategorized, Taiwan Nyt (nyhedsbrev)

En nylig Taiwan-Japan Handelskonference resulterede i indgåelsen af to nye samarbejdsaftaler til fremme af det bilaterale samarbejde og udveksling mellem de to lande.

De to nye aftaler omhandler samarbejde vedrørende toldspørgsmål og kulturelle udvekslinger, og de er begge trådt i kraft med øjeblikkelig virkning.

Samarbejdsaftalen omkring toldspørgsmål tillader toldembedsmænd fra Japan og Taiwan at dele information og arbejde sammen for at slå ned på narkosmugling over grænserne, og samarbejdsaftalen omkring kulturelle udvekslinger forbedrer de kulturelle muligheder for at samarbejde.

En udtalelse fra Taipei Economic and Cultural Representative Office i Japan betegner de to samarbejdsaftaler som milepæle inden for innovative udvekslinger mellem de to lande.

Samtidig åbner nu et særligt Kulturcenter under Japans Repræsentationskontor i Taiwan i tæt samarbejde med sine pendanter i Taipei og Tokyo.

Siden 1976 har de to lande årligt gennemført denne handelskonference, der denne gang blev afviklet i Tokyo, hvor repræsentanter fra de to parter drøftede en række temaer af stor økonomisk betydning som økonomisk politik, landbrug, skovbrug og fiskeri, medicinsk samarbejde og spørgsmål om intellektuelle rettigheder.

Japan havde ønsket at få ophævet forbuddet mod fødevareeksport af madvarer fra områder, der har været berørt af atomkraft-udslip—men det modsatte Taiwan sig ud fra ønsket om at få afgørende beviser for, at produkter fra disse områder er blevet erklæret helt sikre.

 

ASUS er Taiwans top-brand for femte år i træk

Udgivet december 8, 2017 af infodiv
Kategorier: Uncategorized, Taiwan Nyt (nyhedsbrev)

For femte år i træk blev elektronikvirksomheden ASUS placeret som Taiwans vigtigste brand med en værdi på omkring 1,68 milliarder dollars.

Nr. to på listen er sikkerhedsgiganten Trend Micro, efterfulgt af cykelproducenten Giant Manufacturing, mens computervirksomheden Advantech lagde sig på sjettepladsen.

Tilsammen udgør værdien af Taiwans top-20 brands ikke mindre end 9,5 milliarder dollars, og det er 2,9 procent mere end i fjor. Disse virksomheder omfatter brancher i en lang række sektorer fra forbrugerelektronik over sundhed og sport, finanstjenester, føde– og drikkevarer til teknologi.

Listen udarbejdes af et amerikansk foretagende, der udtaler, at Taiwans brands styrker deres stilling gennem stigende dialog med forbrugerne især via sociale medier og andre kanaler.